ελληνικά english english english ??? ??? Hrvatski c(es(tina Dansk Nederlands Suomi Franc,ais Deutsch ?????? Italiano ??? ??? Norsk Polski Portugue^s Roma^ni ??????? Espan~ol Svenska

Franchise

H J. G. BIK. SERVICES L.T.D. διαχειρίζεται & αναπτύσσει το brand name των καταστημάτων PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO με το σύστημα franchising.

Το franchising είναι μία μέθοδος οργάνωσης ενός δικτύου, όπου ο franchisor - στην περίπτωση μας η J. G. BIK. SERVICES L.T.D. - δίνει το δικαίωμα στο franchisee - να χρησιμοποιήσει την εμπορική επωνυμία, τα προϊόντα / υπηρεσίες και την τεχνογνωσία, όπως επίσης και όλα εκείνα τα εφόδια με τα οποία θα μπορέσει να οργανώσει και να λειτουργήσει την επιχείρηση με επιτυχία.

Σε αντάλλαγμα, ο franchisee καταβάλει στον franchisor μια αρχική αμοιβή (entry fees) και ένα προσυμφωνηθέν ποσοστό επί του τζίρου της επιχείρησης του franchisee (royalties).
Το κάθε κατάστημα PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO είναι μια ξεχωριστή εταιρεία που συνδέεται με τη δικαιοπάροχο εταιρεία J. G. BIK. SERVICES L.T.D. με τη σύμβαση δικαιόχρησης (συμβόλαιο Franchising).

Η σύμβαση δικαιόχρησης PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO έχει διάρκεια (5) πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον αυτό είναι επιθυμία και των δύο πλευρών, χωρίς καταβολή νεών entry fees, και προβλέπει όλα εκείνα που επιτρέπουν σε ένα κατάστημα PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO να λειτουργήσει κάνοντας χρήση του σήματος, της τεχνογνωσίας, της τεχνικής και της λειτουργικής υποστήριξης της δικαιοπάροχου εταιρείας.
Οι Παροχές του Franchisor - Δικαιοπάροχου

Οι παροχές του franchisor προς τον franchisee (δικαιοδόχος) αναλύονται ως εξής:
1.Δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του σήματος του franchisor, μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η σύμβαση franchise.
2.Aποκλειστικότητα εγκατάστασης εκτός από ορισμένες πόλεις, (π.χ Αθήνα, Πειραιάς,Πάτρα,Θεσσαλονίκη κ.λ.π), όπου είναι δυνατόν να ανοίξουν περισσότερα του ενός καταστήματα PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO, το κάθε ένα από τα οποία όμως θα αναπτυχθεί σε συγκεκριμένη περιοχή.
3.Αρχική και περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού σε όλους τους τομείς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δικαιοπάροχου εταιρείας.
4.Συνεχής ενημέρωση για μεθόδους και νέα προϊόντα.
5.Προβολή από επιλεγμένα Μ.Μ.Ε.
6.Παροχή διαφημιστικού υλικού (π.χ. μακέτες και φίλμς διαχωρισμών έντυπης διαφημιστικής προβολής) στον franchisee για τοπική προβολή του.
7.Παροχή συμβουλών για προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της δικαιοπάροχου εταιρείας.
8.Παροχή σημαντικών εκπτώσεων από προμηθευτές όπως και η δικαιοπάροχος εταιρεία.
9.Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο λειτουργίας στο οποίο μεταξύ των άλλων θα συμπεριλαμβάνονται:
• Τεχνoγνωσία οργάνωσης για την αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος και την επίτευξη υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.
• Τεχνογνωσία (Συμβουλευτική) σε θέματα διοικητικά - εμπορικά - προμηθειών - οικονομικής διαχείρισης - μηχανογράφησης.Ο ιδανικός συνεργάτης δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία από παρόμοιο κατάστημα.
Ωστόσο θα πρέπει να:
• έχει όρεξη για δουλειά και τη δυνατότητα να απασχοληθεί πολύ περισσότερο από το 8ωρο,
• είναι ηλικίας 24 - 50 ετών,
• έχει ιδιόκτητο ή μισθωμένο κατάστημα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω. Το κατάστημα αυτό θα πρέπει να το διαμορφώσει σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα που θα του υποδείξει ο franchisor,
• διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον € 25.000 ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματος που θα επιλέξει.
Αυτοί που τελικά θα επιλεγούν να γίνουν franchisees του PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO αναμένεται να:
• εφαρμόζουν πιστά τις διαδικασίες, τις προδιαγραφές (standards) και την γενικότερη φιλοσοφία της δικαιοπάροχου εταιρείας,
• διατηρούν το ίδιο επίπεδο οργάνωσης και ροής της εργασίας με αυτό της δικαιοπάροχου εταιρείας,
• επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση του Οικονομικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου ελεγκτή της δικαιοπάροχου εταιρείας, στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας τους,
• χρησιμοποιούν λογιστικά προγράμματα που θα υποδείξει η J. G. BIK. SERVICES L.T.D.
• εφαρμόζουν υψηλά κριτήρια στην επιλογή του προσωπικού τους,
• χρησιμοποιούν πάντοτε τα απαιτούμενα από τον franchisor προϊόντα και εξοπλισμό,
Η επιλογή του χώρου που θα διαμορφωθεί σε PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO είναι πολύ σημαντική. Οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής είναι πολλές και καθοριστικές. Για το λόγο αυτό η επιλογή του καταστήματος γίνεται μετά από συνεργασία και έγκριση και των δύο πλευρών (franchisor και franchisee).

Το franchise PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO σχεδιάζεται να αναπτυχθεί με καταστήματα συνολικής επιφάνειας 15 έως 100 τ.μ.
Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο χώρος του καταστήματος είναι:
• Συνολική επιφάνεια 15 - 100 τ.μ. σε «εμπορικό» σημείο.
• Είσοδος από το ισόγειο.
• Κλιματισμός.(< 60 τ.μ.)
• Ειδική άδεια για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Διαμόρφωση του καταστήματος (εξωτερική εμφάνιση, είσοδος, χρώματα, έπιπλα, κλιματισμός, δάπεδο, οροφή, φωτισμός κ.λπ.) σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα τής J. G. BIK. SERVICES L.T.D..
• Αφού εγκριθεί ο χώρος, ο αρχιτέκτονας της J. G. BIK. SERVICES L.T.D. μελετά το κατάστημα για την καλύτερη διαρρύθμιση - λειτουργικότητα και εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας και αναπτύσσει τα σχέδια κατασκευής. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των συνεργείων κατασκευής και η παραγγελία του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού για το συγκεκριμένο κατάστημα.
• Ο χρόνος που απαιτείται για το στήσιμο και την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου καταστήματος PIZZA C CONO & FRUTTY C CONO ανέρχεται σε 20-50 ημέρες.

Η επιχείρηση παρέχει προδιαγραφές και λεπτομέρειες των εγκεκριμένων προμηθευτών για τον δικαιοδόχο [franchisee] να επιλέξει. Η J. G. BIK. SERVICES L.T.D. ενθαρρύνει τη χρήση υψηλής ποιότητας μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Υπάρχει μεταχειρισμένος εξοπλισμός καλής ποιότητας διαθέσιμος και περιορίζει τις δαπάνες σας στο ελάχιστο. Αυτό κρατά το σημείο απόσβεσης χαμηλότερο και επιτρέπει να δείτε γρηγορότερη επιστροφή της επένδυσής σας.• Είναι ο ίδιος για όλα τα καταστήματα.
• Όλα τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα συνδέονται on-line μέσω Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL).2/3 της επενδύσεως μπορεί να χρηματοδοτηθεί από δάνειο τραπέζης ή και leasing. Υπάρχουν και διάφορες επιδοτήσεις διαθέσιμες για τις ανάγκες κάθε υποψηφίου.Η αρχική επένδυση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τον νέο δικαιοδόχο.
Ενδεικτικά, το κόστος της, κυμαίνεται από € 25.000 - 100.000, αναλόγως του μεγέθους του καταστήματος.
• Εntry fees: € 7.000
• Διαμόρφωση & Εξοπλισμός καταστήματος: € 15.000 - 100.000
Ο «αέρας» που τυχόν θα καταβάλει ο δικαιοδόχος στον ιδιοκτήτη του καταστήματος δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω και συνίσταται να αποφεύγονται τέτοιου είδους δαπάνες.
Κατά τη λειτουργία ο franchisee καταβάλει στην J. G. BIK. SERVICES L.T.D. ποσοστό 2% επί του τζίρου του, ως royalties, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του σχετικού παραστατικού από τον Δικαιοπάροχο.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας καταστήματος shop in shop